botswanavbg.blogg.se

Besök på ministeriet

Publicerad 2017-08-29 19:04:48 i Allmänt

 
 
Dag två i Gaborone

Vår vistelse i Gaborone går mot sitt slut och vi är återigen fulla av intryck. Dagens höjdpunkt var mötet med Department of Social Protection, en avdelning inom Ministry of Local Government and Rural Development. De gav oss gott om tid att presentera projektet och kommer att följa arbetet i Chobe District och skolan i Kachikau framöver. Deras intresse är betydelsefullt, så det var ett viktigt möte.

De blev också intresserade av våra kontakter med Autism Botswana. Vi diskuterade bl.a. problemet med att det inte finns något ord för ”autism” i det lokala språket Setswana och att det råder stor brist på utbildad personal som är specialiserad på de funktionshindrades behov. En gemensam utmaning som vi identifierade är att vi alla behöver bli bättre på att arbeta över förvaltningsgränser för att nå så goda resultat som möjligt.

Vårt sista studiebesök ägde rum på Motswedi rehabiliteringscenter. Det gav mycket inspiration som vi kan föra vidare till organisationen som vill bygga upp ett lokalt rehabiliteringscenter i Kasane. Ska bli spännande att träffa dem igen på torsdag.

 

Day two in Gaborone

Our stay in Gaborone is soon over and once again we are filled with impressions. The highlight of today was a meeting with the Department of Social Protection, within the Ministry of Local Government and Rural Development. They gave us plenty of time to present the project and will be following the work in Chobe District and the special unit school in Kachikau. Their interest is of great importance, so this was an important meeting.

They were also interested in our contacts with Autism Botswana. We discussed issues like the problem with lack of a word for “autism” in the local language Setswana and the fact that there are far too few educated professionals in the area of disability. A challenge we have in common is the need of more collaboration between different departments in order to achieve the best possible results.

For our last visit we went to Motswedi Rehabilitation Centre in Mochudi. They gave us lots of inspiration and ideas which we can give forward to the organisation that wants to build a local rehabilitation centre in Kasane. It will be exciting to visit their office on Thursday.

En dag i huvudstaden

Publicerad 2017-08-28 18:24:48 i Allmänt

 

Rapport från Gaborone

Vi har tillfälligt delat på oss i projektgruppen. Anne-Lie Lindgren och Klara Blomdahl har åkt till huvudstaden Gaborone för att under två dagar träffa organisationer som vi hoppas kan vara med i vår referensgrupp kring projektet.

Det blev jack pot redan dag ett! I morse träffade vi Autism Botswana – en ideell organisation som arbetar för att öka kunskapen om autism och stötta familjer med autistiska barn. Vi hade så många gemensamma tankar och idéer att vi hade kunnat stanna kvar där hela dagen. De kommer bli en underbar samarbetspart. Fortsättning följer!

Nästa möte var med Botswana Cricket Association. Även de hade många spännande idéer och projekt med fokus på att göra sporten tillgänglig för både flickor, socioekonomiskt utsatta och funktionshindrade. Cricketplanen låg på Gaborones motsvarighet till Sportcentrum i Vänersborg och vem vet – kanske får vi se cricket hemma framöver?!

Ser fram emot fler möten imorgon!

Report from Gaborone

We have temporarily divided the project group. Anne-Lie Lindgren and Klara Blomdahl has left Kasane for two days in Gaborone in order to meet organisations that we hope can contribute to the project and be part of our reference group.

We scored already day one! This morning we had a fantastic meeting with the NGO Autism Botswana. We have so much in common and share the same ideas in many respects. They will be a wonderful part in our project. To be continued!

Our next meeting was with Botswana Cricket Association. They also have a lot of exciting ideas and projects with focus on making cricket available for new groups such as girls, poor children and disabled people. The cricket field is to be found in an area with lots of different sports arenas – a bit like “Sportcentrum” in Vänersborg. Who knows – maybe we will see some cricket in Vänersborg in the future?!

Looking forward to more meetings tomorrow!

 

En uppdatering

Publicerad 2017-08-25 23:02:00 i Allmänt

 

Oj, vad tiden flyger iväg när man jobbar med ett bra projekt!

Igår var vi hela dagen på skolan i Kachikau. Det var roligt att träffa alla barnen igen och att lämna över dockorna som vi hade med oss från Slåttergatans dagliga verksamhet. Fokus låg sedan på att studera klassrumssituationen samt att diskutera olika arbetssätt med lärarlaget och ge pedagogiska tips. Det var roligt att se och höra hur mycket som har hänt sedan Social Inclusion 1.0 och att material från vårt förra besök fanns kvar och användes.

Idag, fredag, mötte vi styrelsen och medlemmar från CCRC (Chobe Committee Rehab Center) från Kasane. De är ett embryo till ett lokalt rehabiliteringscenter och kommer att fungera som en referensgrupp för oss framöver. Vi mötte också företrädare för rehabiliteringscentret i Thuso, som har tagit initiativ till CCRC och utbildat deras medlemmar.

Dagens mest känslosamma ögonblick var dock när en funktionshindrad kvinna berättade om den fotvandring hon ska göra från Kasane till Gabarone – en sträcka på 100 mil – för att öka medvetenheten om funktionshindrades möjligheter och rättigheter. Där och då fick vi ett kvitto på hur mycket attityderna har förändrats sedan förra projektet. Inte minst har de funktionshindrade själva fått en ökad självkänsla.

En ny person som vi har lärt känna dessa dagar är läraren Tirelo Ditlhahuno som arbetar med funktionshindrade barn och idrott. Hans tankar om fysisk aktivitet och våra tankar om dans och rörelse passar perfekt ihop. Ser fram emot att arbeta mer ihop med honom.

Trevlig helg!

 

Time flies!

Yesterday we visited the school in Kachikau all day. It was lovely to meet all the children again and to give them the dolls made by a boy at the daily activity centre on Slåttergatan in Vänersborg. Our focus was then on studying the class room situation, discussing work methods with the teachers and giving them pedagogical advice. It was nice to see how much that had happened since last time and realising that the material we gave then is still in use.

Today, Friday, we met the board and members from CCRC (Chobe Committee Rehab Center) from Kasane. It is a small local rehabilitation centre that will become a reference group in our coming work. We also met representatives from the rehabilitation centre in Thuso, who have initiated CCRC.

The most emotional moment was when a disabled woman told us about the walk she attempts to make from Kasane to Gabarone – 1000 km – to raise awareness about possibilities and rights for disabled people. There and then we got a proof of the change in attitudes that has taken place since the last project.

Tirelo Ditlhahuno is a new acquaintance we have made the last two days. He is a teacher who works with disabled children and sports. His thoughts on physical activities corresponds very well with our thoughts on dance and movements. We’re looking forward to work more together with him.

Have a nice weekend everyone!

 

Wow vilken dag - med bilder :)

Publicerad 2017-08-23 22:19:00 i Allmänt

 
 
 
 
   
Wow!
Vilken fantastisk dag vi fick idag! Den går inte att beskriva i ord, så vi väljer att skildra den i bilder istället...
 
 
Wow!
 
What an amazing day! It's impossible to describe with words, so we'll show you some pictures instead. Enjoy! 

Wow vilken dag!

Publicerad 2017-08-23 22:04:49 i Allmänt

Wow!
 
Vilken fantastisk dag vi fick idag! Den går inte att beskriva i ord, så vi väljer att skildra den i bilder istället...
 
 
Wow!
 
What an amazing day! It's impossible to describe with words, so we'll show you some pictures instead. Enjoy! 

På plats i Botswana!

Publicerad 2017-08-22 22:05:37 i Allmänt

 
Hej igen!
 
Äntligen är vi igång och på plats i Kasane, Chobe District, i Botswana! Nu väntar två intensiva veckor med uppstart av Social Inclusion 2.0.
 
Dagen började på bästa sätt med ett hjärtligt välkomnande från våra kollegor i Botswana – inklusive svensk flagga utanför kommunhuset. Efter en introduktion till landet, regionen och staden fick vi en uppdatering om vad som hänt sedan Social Inclusion 1.0 avslutades. Otroligt roligt att höra att just detta, vårt gemensamma, projekt har vunnit utmärkelsen Best Practice för utvecklingsprojekt i Botswana och nu är nominerad till att få samma pris i södra Afrika. Vi håller förstås tummarna!
 
Det gör oss också extra motiverade att jobba hårt för att även detta projekt ska bli (minst) lika bra. Just nu planerar vi inför morgondagens studiebesök på särskolan och elevhemmet i Katchikau. Det ska bli både spännande och lärorikt. Vi hörs!
 
 
Hi again!
 
We have finally arrived in Kasane, Chobe District, Botswana! Now we will face two intense week working with the kick-off of Social Inclusion 2.0.
 
Our day began in the best possible way with a heartily welcome from our colleges in Botswana. They were even greating us with the Swedish flag. After an introduction to the country, the region and the city we got an update on what has happened since the closure of Social Inclusion 1.0. It felt incredible to learn that this very project has been elected “Best Practice” of development projects in Botswana and now is nominated to the same title in the Southern part of Africa. Of course we cheer them on!
 
This makes us even more motivated to work hard to achieve the same high level in the new project. At the moment we are planning tomorrows visit to Katchikau’s Special Unit School. It will be very exciting. We’ll be back with more updates later on!
 
 

Social inclusion 2.0

Publicerad 2017-08-16 15:37:20 i Allmänt

Nu är vi i full fart med planering inför kommande resa till Botswana. Det är mycket praktiskt som ska lösas. Vaccination, flygbiljetter, telefonlistor, gåvor och packning. Ja vi är alla lite vimsiga även om vi har full koll på våra uppdrag.
 
Fokus kommer vara meningsfull fritid för barn och unga med funktionsnedsättningar. Arbetsgruppen består av fyra personer varav en var med föregående gång. Hela arbetsgruppen ser fram emot att komma till Kasane och framför allt skolan "Kachikau Special Unit".  
 
Häng nu med på vår resa!
 
Planning for the forthcoming trip to Botswana. There is a lot of practica thinks that need to be solved. Vaccination, airline tickets, phone lists, gifts and packing, you name it!

The focus will be meaningful leisure for children and youths with disabilities. The working group consists of four people only one from last times group. We all looks forward to our journey to Kasane and especially the visit to "Kachikau Special Unit".


Welcome to follow our work!

Avslutande dagar för projektet

Publicerad 2015-03-12 09:10:15 i Allmänt

Under torsdagen hade vi ledningsgruppsmöte med projektet social inkludering och förstudien för fysisk planering. Vi gick igenom vad som gjorts hittills och vad som ligger i nästa steg. Ett beslut som togs var att lämna en formell inbjudan till Högskolan Väst från partnerskapet för dem att medverka genom utbyte av studenter mellan högskolan och CHDC.

Vi avslutade torsdagen med att ta med dem till Arena Vänersborg där de fick pröva på att spela kälkhockey med landslagsspelaren Peter Ojala.

 
 

I fredags kom den Botswanska ambassadören på besök från Stockholm. Han deltog under dagen för att bli insatt i både projektet och förstudien.

Under kvällen i fredags var det avslutning för våra Botswanska gäster. I lördags begav de sig hemåt. Vi tackar för dessa veckor och hoppas att vi ses snart igen!

 

En dag med sång och musik!

Publicerad 2015-03-04 20:40:44 i Allmänt

Vår dag startade med att vi presenterade projektet i Kommunstyrelsen.
 
Today we started with having a presentation about the project in the Exectutive Board.
 
 
Vid 10.00 fick vi en presentation av Ulrika Johansson (LSS-handläggare) som berättade hur personer med funktionsnedsättningar får stöd igenom livet. Vi fick en teoretisk sammanfattning av de studiebesök vi gjort under projektet, utifrån LSS-lagen.
 
Around 10 am we got a presentation about how people with disabilities gets support through out their lifes, from Ulrika Johansson. We got a theoretical conclusion of those studyvisits we have done during project the due to the LSS-law,
 
 
 
Efter lunch gick vi till Sköna körens övning och fick sjunga med dem. Våra Botswanska vänner gav dem ett framträdande med traditionell sång och dans från Botswana.
 
After lunch we went to the joyfull singers choir and got to sing a long. Our botswanian friends gave them a performance with traditionell sinnging and dancing from Botswana.
 
 
Efter sudiebesöket hos kören träffade vi Marina Larsson och Martin Abrahamsson som berättade om ett projekt som de är delatkiga i, med syfte att ha studecirklar tillsammans med personer med funktionsnedsättningar och därigenom öka kunskapen om relationer, kärlek och sexualitet,
 
After our studyvisit at the choir we met with Marina Larsson and Martin Abrahamsson who told us about a project that they are involved with, in purpose to have study circles with people who lives with disailities and increase their knowledge about relationships, love and sexuality.
 
 
Vi avslutade vår dag med att träffa Jon Granlund som arbetar som socialsekreterare. Han infomerade oss om sin roll och hur han ger stöd till barn som behöver hjälp till exempel på grund av tt de far illa i hemmet.

We ended our day with meeting Jon Granlund who works as a Social worker. He informed us about his role in helping children in school who needs support if they for example are getting hurt at home.
 
 
 

Fortsättning på nästa projektfas

Publicerad 2015-03-03 18:42:38 i Allmänt

Idag har vi fortsatt vårt arbete som vi påbörjade under gårdagen. Vi har fördjupat oss i hur våra olika kommuner önskar gå vidare med ett nytt projekt.
 
Today we have continued our work that we started yesterday. We have made an deepening through how our different municipalities wish to move forward with a new project.
 
 

Nästa projektfas

Publicerad 2015-03-02 21:19:00 i Allmänt

 

 
Nu startar arbetet inför nästa projektfas i social inkludering. Under två dagar ska vi titta på områden för en ny ansökan med fördjupning inom ämnet. I rummet bredvid jobbar kollegor inom fysisk planering med utformning av deras projekt som tar fart nu under deras förstudie.
 
Now we start the next fase in our project, social inclusion. During two days we will look at different areas with deepening in the subject for a new application. In the next room we have coworkers who are working with the physical planning project and developes their project for their ongoing prestudy.

Fredagen den 27/2 2015

Publicerad 2015-02-27 17:00:14 i Allmänt

Idag startade vi dagen med att träffa Ulrika Kjellby Vesterlund som arbetar som logoped. Hon gav oss information om hennes arbete och hur hon hjälper barn att bland annat utveckla tal eller försöka utreda varför de inte utvecklar tal.
 
Today we started our day with a meeting with Ulrika Kjellby Vesterlund who works as a Speach Pathologist. She gave us information about her work and how she helps Children to develope speach and tries to find out why their not.
 
 
 
Ulrika gav oss instruktioner för hur man kan ge barn stöd att utveckla munstyrka för att öka talförmåga och minska dregelproblematik.
 
Ulrika gave us instructions how to help Children develope streangth in their mouth to increase their ability to speak and avoid drewling issues.
 
Vi träffade även Nina Schmidt och vår grupp fick diskutera våra länders likheter och olikheter i organisationen av våra kommuner.
Vi jämförde våra kommuners visioner, vilket gav oss kunskap om hur Vänersborgs kommun kan fortsätta att implementera vår nya vision. Detta är något som man arbetat mycket med i Botswana.
 
We also met Nina Schmidt and our Group got to discuss our differenties in our countries municipalities organisations. We compared our municipalities visions which gave us ideas for how Vänersborgs municipality can continue to implicate our new vision. This is something that they have worked with a lot in Botswana.
 
Efter lunch träffade vi Joakim Sjöling som berättade för oss hur det är att vara politiker i Vänersborgs kommun och bad även våra gäster att berätta hur det ser ut hos dem.
 
After lunch we met Joakim Sjöling who told us how it is lika as a politician in Vänersborgs municipality and asked our guests to tell us about how it is like in their country.  
 
Vi avslutade dagen med att få en genomgång av hur budgeten för särskolan i Vänersborg ser ut av Mariette Edqvist.
 
We finished our day with Mariette Edqvist who told us about how the budget looks like in the Special School in Vänersborg.
 
Första veckan med våra botswanska vänner är avslutad. Nu ser vi fram emot nästa vecka!
 
The first week with our Botswanian friends has come to an end.
 
Vi bloggar nästa gång på måndag, välkomna!
 
The next time we will blog is at monday, welcome!

Hjälpmedelscentralen och Nuntorp!

Publicerad 2015-02-26 18:27:37 i Allmänt

Idag var vi först på studiebesök på Hjälpmedelscentralen och träffade Eva Palmdin som berättade om deras organisation samt visade oss runt. Några av oss fick möjlighet att prova en lift samt olika elrullstolar. Det var uppskattat och lärorikt!
 
We started our day with a studyvisit at Assistive Technology Center and met Eva Palmdin who gave us information about their organisation and showed us around. Some of us got the opportunity to try a lift and electrical wheelchairs. Ita was apprechiated and fruitfull!
 
 
 
 
 
Efter lunch åkte vi till Nuntorp gymnasiet och fick en rundtur och genomgång av Helena Udd som berättade om deras inriktning mot elever som lever med funktionsnedsättningar. Här fick vi möjlighet att titta på boende och sysselsättning/olika studieämen på skolan. Det gav oss en inblick i att de producerar en hel del på skolan samt ger elever med funktionsnedsättningar möjlighet till att lära sig runt praktiska ämnen så som jordbruk.
 
After lunch we went to Nuntorps upper secondary school and got a tour from Helena Udd who informed us about their orientation towards sudents who lives with disabilities. We got the opportunity to see their accomodations and occupation/different study subjects in school. It gave us an insight into that they produce a lot of different items at school and at the same time gives students with disabilities a possibility to learn about practical subjects as for example agricultur.
 
 

Återbesök från Botswana!

Publicerad 2015-02-26 16:11:00 i Allmänt

En sammanfattning av den första dagen i måndags efter att våra besökare anlänt under söndagen.

Nu inleds den sista fasen i projektet! Våra kollegor från Botswana har anlänt för sin andra och sista resa i denna projektomgång!

Efter en natts sömn så åkte vi till Stockholm för att ytterligare bredda våra kunskaper inom området.

Vi startade måndagen med ett besök på den Botwanska ambassaden! Därefter träffade vi Ann-Chatrine Roth , jämställdhetskonsult och mentor inom jämställdhet för ICLD samt Mats Berggren, från Män för jämställdhet, som varit delaktig i internationellt projekt för pappagrupper. Därefter träffade vi organisationen My Rights, som pratade hur de var involverade i internationella projekt och framgångsfaktorer för detta.

Kvällen avslutades med att utmana sinnena genom att äta på en restaurang i totalt mörker och få uppleva hur det är att vara blind, en annorlunda men mycket lärorik upplevelse!

 
 

Andra dagen i Stockholm inleddes på RFSL, där Ulrika Westerlund, president för organisationen, gav oss en historisk bakgrund samt hur de som organisation jobbar.

Därefter träffade vi ombudsmannen för funktionsnedsatta i Stockholms stad, Riitta-Leena Karlson samt Lars Ahlenius från arbetsmarknadsförvaltningen. De pratade om hur Stockholms stad jobbar strategiskt samt även hur de praktiskt arbetar för att hitta rätt jobb och få ut personer med funktionsnedsättningar i arbetslivet!

Dagen avslutades med besök på SKL där vi träffade Lillemor Harnell och Anna Ulvesson som jobbar med jämställdhetsintegrering utefter de nationella jämställdhetsmålen.

Stockholmsresan gav många intryck och många tankeställare, och oavsett organisation så har de alla en stark utgångspunkt om de mänskliga rättigheterna!

 
 

Åter i Vänersborg!

Publicerad 2015-02-25 20:30:29 i Allmänt

Idag startade vi vår dag med att få träffa Cariannne Lundvall Karlsson, Lena Eriksson och Karin Teiden och fick en genomgång av bland annat Psynkprojektet, hur Vänersborg genom projektet har arbetat för att öka ungdomar och barns hälsa genom bland annat samverkan mellan olika aktörer samt förebygande arbete.
 
We started our day with a meeting with Cariannne Lundvall Karlsson, Lena Eriksson and Karin Teiden. They gave us information abaout the Psynk-project, how Vänersborg through this project has worked towards increased health for children and adolescents.
 
Fortsättningsvis fick vi information om hur elevhälsans arbete ser ut och även Västbus, en samverkan för de barn som har flera svårigheter och flera aktörer som behöver samverka samt en webbsida på Vänersborgs kommuns hemsida som vänder sig till föräldrar. Genom denna webbsida kan föräldrar bland annat få information om hur de kan få stöd.
 
Continuesly we also got information about the studenthealth and Västbus, who work with cooperation för those children with several difficulties that needs to cooperate and also information about a website for parents.
 
Se länk:
http://www.vanersborg.se/omsorghjalp/familjbarnochungdom/stodtillfamiljen/foraldrasidahjalptillbarnochunga.4.68db861813dfcb6b27b70ed.html
 
Under eftermiddagen besökte vi Högskolan Väst i Trollhättan och fick träffa Cecilia Åqvist Särg och Mariella Niemi för att diskutera ett eventuellt framtida samarbete med socialpedagogiska programmet.
 
In the afternoon we visit the University West in Trollhättan och got to meet Cecilia Åqvist Särg and Mariella Niemi to discuss a future cooperation.
 
Dagen avslutades med ett studiebesök på lekterapin på NÄL. Här fick vi information om hur de stöttar barn som är inlagda på sjukhuset.
 
We finished our day with a visit at Play Therapy in our lokal hospital. We got information about how they support children in the hospital.
 
På Lekterapin.
 
Ett rum på lekterapin där barn kan leka doktor med dockor.
 
 
I morgon ska vi bland annat besöka Hjälpmedelscentralen!
 
Tomorrow we will among other things visit the Assestive technology center!
 

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela