botswanavbg.blogg.se

Fredagen den 27/2 2015

Publicerad 2015-02-27 17:00:14 i Allmänt

Idag startade vi dagen med att träffa Ulrika Kjellby Vesterlund som arbetar som logoped. Hon gav oss information om hennes arbete och hur hon hjälper barn att bland annat utveckla tal eller försöka utreda varför de inte utvecklar tal.
 
Today we started our day with a meeting with Ulrika Kjellby Vesterlund who works as a Speach Pathologist. She gave us information about her work and how she helps Children to develope speach and tries to find out why their not.
 
 
 
Ulrika gav oss instruktioner för hur man kan ge barn stöd att utveckla munstyrka för att öka talförmåga och minska dregelproblematik.
 
Ulrika gave us instructions how to help Children develope streangth in their mouth to increase their ability to speak and avoid drewling issues.
 
Vi träffade även Nina Schmidt och vår grupp fick diskutera våra länders likheter och olikheter i organisationen av våra kommuner.
Vi jämförde våra kommuners visioner, vilket gav oss kunskap om hur Vänersborgs kommun kan fortsätta att implementera vår nya vision. Detta är något som man arbetat mycket med i Botswana.
 
We also met Nina Schmidt and our Group got to discuss our differenties in our countries municipalities organisations. We compared our municipalities visions which gave us ideas for how Vänersborgs municipality can continue to implicate our new vision. This is something that they have worked with a lot in Botswana.
 
Efter lunch träffade vi Joakim Sjöling som berättade för oss hur det är att vara politiker i Vänersborgs kommun och bad även våra gäster att berätta hur det ser ut hos dem.
 
After lunch we met Joakim Sjöling who told us how it is lika as a politician in Vänersborgs municipality and asked our guests to tell us about how it is like in their country.  
 
Vi avslutade dagen med att få en genomgång av hur budgeten för särskolan i Vänersborg ser ut av Mariette Edqvist.
 
We finished our day with Mariette Edqvist who told us about how the budget looks like in the Special School in Vänersborg.
 
Första veckan med våra botswanska vänner är avslutad. Nu ser vi fram emot nästa vecka!
 
The first week with our Botswanian friends has come to an end.
 
Vi bloggar nästa gång på måndag, välkomna!
 
The next time we will blog is at monday, welcome!

Hjälpmedelscentralen och Nuntorp!

Publicerad 2015-02-26 18:27:37 i Allmänt

Idag var vi först på studiebesök på Hjälpmedelscentralen och träffade Eva Palmdin som berättade om deras organisation samt visade oss runt. Några av oss fick möjlighet att prova en lift samt olika elrullstolar. Det var uppskattat och lärorikt!
 
We started our day with a studyvisit at Assistive Technology Center and met Eva Palmdin who gave us information about their organisation and showed us around. Some of us got the opportunity to try a lift and electrical wheelchairs. Ita was apprechiated and fruitfull!
 
 
 
 
 
Efter lunch åkte vi till Nuntorp gymnasiet och fick en rundtur och genomgång av Helena Udd som berättade om deras inriktning mot elever som lever med funktionsnedsättningar. Här fick vi möjlighet att titta på boende och sysselsättning/olika studieämen på skolan. Det gav oss en inblick i att de producerar en hel del på skolan samt ger elever med funktionsnedsättningar möjlighet till att lära sig runt praktiska ämnen så som jordbruk.
 
After lunch we went to Nuntorps upper secondary school and got a tour from Helena Udd who informed us about their orientation towards sudents who lives with disabilities. We got the opportunity to see their accomodations and occupation/different study subjects in school. It gave us an insight into that they produce a lot of different items at school and at the same time gives students with disabilities a possibility to learn about practical subjects as for example agricultur.
 
 

Återbesök från Botswana!

Publicerad 2015-02-26 16:11:00 i Allmänt

En sammanfattning av den första dagen i måndags efter att våra besökare anlänt under söndagen.

Nu inleds den sista fasen i projektet! Våra kollegor från Botswana har anlänt för sin andra och sista resa i denna projektomgång!

Efter en natts sömn så åkte vi till Stockholm för att ytterligare bredda våra kunskaper inom området.

Vi startade måndagen med ett besök på den Botwanska ambassaden! Därefter träffade vi Ann-Chatrine Roth , jämställdhetskonsult och mentor inom jämställdhet för ICLD samt Mats Berggren, från Män för jämställdhet, som varit delaktig i internationellt projekt för pappagrupper. Därefter träffade vi organisationen My Rights, som pratade hur de var involverade i internationella projekt och framgångsfaktorer för detta.

Kvällen avslutades med att utmana sinnena genom att äta på en restaurang i totalt mörker och få uppleva hur det är att vara blind, en annorlunda men mycket lärorik upplevelse!

 
 

Andra dagen i Stockholm inleddes på RFSL, där Ulrika Westerlund, president för organisationen, gav oss en historisk bakgrund samt hur de som organisation jobbar.

Därefter träffade vi ombudsmannen för funktionsnedsatta i Stockholms stad, Riitta-Leena Karlson samt Lars Ahlenius från arbetsmarknadsförvaltningen. De pratade om hur Stockholms stad jobbar strategiskt samt även hur de praktiskt arbetar för att hitta rätt jobb och få ut personer med funktionsnedsättningar i arbetslivet!

Dagen avslutades med besök på SKL där vi träffade Lillemor Harnell och Anna Ulvesson som jobbar med jämställdhetsintegrering utefter de nationella jämställdhetsmålen.

Stockholmsresan gav många intryck och många tankeställare, och oavsett organisation så har de alla en stark utgångspunkt om de mänskliga rättigheterna!

 
 

Åter i Vänersborg!

Publicerad 2015-02-25 20:30:29 i Allmänt

Idag startade vi vår dag med att få träffa Cariannne Lundvall Karlsson, Lena Eriksson och Karin Teiden och fick en genomgång av bland annat Psynkprojektet, hur Vänersborg genom projektet har arbetat för att öka ungdomar och barns hälsa genom bland annat samverkan mellan olika aktörer samt förebygande arbete.
 
We started our day with a meeting with Cariannne Lundvall Karlsson, Lena Eriksson and Karin Teiden. They gave us information abaout the Psynk-project, how Vänersborg through this project has worked towards increased health for children and adolescents.
 
Fortsättningsvis fick vi information om hur elevhälsans arbete ser ut och även Västbus, en samverkan för de barn som har flera svårigheter och flera aktörer som behöver samverka samt en webbsida på Vänersborgs kommuns hemsida som vänder sig till föräldrar. Genom denna webbsida kan föräldrar bland annat få information om hur de kan få stöd.
 
Continuesly we also got information about the studenthealth and Västbus, who work with cooperation för those children with several difficulties that needs to cooperate and also information about a website for parents.
 
Se länk:
http://www.vanersborg.se/omsorghjalp/familjbarnochungdom/stodtillfamiljen/foraldrasidahjalptillbarnochunga.4.68db861813dfcb6b27b70ed.html
 
Under eftermiddagen besökte vi Högskolan Väst i Trollhättan och fick träffa Cecilia Åqvist Särg och Mariella Niemi för att diskutera ett eventuellt framtida samarbete med socialpedagogiska programmet.
 
In the afternoon we visit the University West in Trollhättan och got to meet Cecilia Åqvist Särg and Mariella Niemi to discuss a future cooperation.
 
Dagen avslutades med ett studiebesök på lekterapin på NÄL. Här fick vi information om hur de stöttar barn som är inlagda på sjukhuset.
 
We finished our day with a visit at Play Therapy in our lokal hospital. We got information about how they support children in the hospital.
 
På Lekterapin.
 
Ett rum på lekterapin där barn kan leka doktor med dockor.
 
 
I morgon ska vi bland annat besöka Hjälpmedelscentralen!
 
Tomorrow we will among other things visit the Assestive technology center!
 

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela