botswanavbg.blogg.se

Dag 8

Publicerad 2014-03-31 19:32:00 i Allmänt

Måndag morgon och Anders Fridén ger en bild av hur skattesystemet fungerar i Sverige och för kommuner.

Monday morning starts with a information of how the tax system works in Sweden and for the municipalities.

Efter det besökte vi hunddagiset ELSA på Holmängen och Malin som är en av de fyra delägarna. ELSA är ett socialt företag och de som jobbar där har av olika anledningar haft svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Företaget har gått så bra att de nu är i expanderingstankar.

We visit the social Company ELSA, and met Malin who is one of the four owners. They takes care of 16 dogs during daytime and those who work there have had some difficulties of enterence the regular labor market.
 
Efter det träffade vi Sara och vårdhunden Herrman. De tränar tillsammans med målet att utveckla och bibehålla förmågor.

Then we met Sara and the caredog Herrman. They work together with a goal to develop and maintain skills.
 
 
I slutet på dagen träffade vi det kommunala rådet för funktionshinderfrågor och fick även testa på om staden är tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar.

At the end of the day we met the municipal council of disabilities. The visitors from Botswana also got a chance to se if Vänersborg have accessibility for those with disabilities.
 
 
 

Helglediga

Publicerad 2014-03-31 19:11:00 i Allmänt

Under helgen var det ledigt men ändå aktiviteter! 18 200 tranor besöktes vid Hornborgarsjön, utsikten från Hunneberg beskådades, shopping i massor och ett besök till västkusten med färjan till Lysekil.

A weekend off but still a lot of activities. 18 200 cranes were seen at Hornborgarsjön. We looked at the view from Hunneberg, managed a lot of shopping and a visit to the west coast.
 

Vy över tranor vid Hornborgarsjön.

View over the cranes at the lake Hornborgarsjön.
 
 
 
Färjan till Lysekil och vidare till Smögen.

On the ferry to Lysekil and Smögen
 
 
 
 
 

Dag 5

Publicerad 2014-03-30 22:44:00 i Allmänt

Dagen började med att besöka Knutpunkten - arbetsmarknads avdelningens (AMA) verksamhet på Holmängen. Där berättade Alexander Oskarsson och Claes Nilsson om hur AMA jobbade med att sysselsätta arbetslösa och hur de hjälpte till att få personer ut i arbetslivet.
 
The day began with a visit to "Knutpunkten" - the labour market section's vocational training centre at Holmängen. There Alexander Oskarsson and Claes Nilsson explained how their department worked with giving unemployed people training and how they supported them in entering the labour market.
 
Vi fick se de olika verksamheter, bl.a. bageriet, cykelverkstaden, snickeriet, syverksamheten och secondhand butiken. I butiken fann våra vänner från Botswana många fynd och bidrog till en rejäl kassaförstarkning. Besöket avslutades vid butik Unik.
 
We were able to see the different activities like the bakery, bicycle repair shop, carpentry, sewing workshop and second-hand shop. Our friends from Botswana found many bargains in the shop and contributed to a good days takings. The visit was rounded off at "Butik Unik"
 
På eftermiddagen var vi i kommunhuset och träffade Nina Uddén. Vi gjorde också ett återblick över veckans aktiviteter samtidigt som vi åtnjöt semlor.
 
In the afternoon we were in the council offices and met Nina Uddén. We also looked back over the weeks activities whilst enjoying "semlor".
 
Fredagskvällen tillbringade vi på Buddys i Trollhättan där våra vänner från Botswana fick rulla iväg sina första bowlingklot och samtidigt visade att det går att vinna i bowling även om man har aldrig spelat förr.
 
Friday evening was spent at Buddy's in Trollhättan where our friends from Botswana rolled their first bowling balls and proceeded to show that one can win in bowling even if you have never played before.
 

Dag 4

Publicerad 2014-03-30 16:58:00 i Allmänt

Idag startade vi dagen med att besöka Mariedalskolans träningskola för elever som är i åldrarna 6-12 år. Där träffade vi Annika Gunnarsson som visade bilder och pratade om deras skolverksamhet.
Annika visade lokalerna och hur de va anpassade efter deras elevers behov med bl.a. höj och sänkbara arbetsplatser, anpassade badrum och sinnesrum.

To day we started to visit "Mariedalskolans" trainingschool for pupils in ages 6 to 12 years old. There we met Anika Gunnarsson she showed us pictures and talked about the school activity.
Annika showed us the premises and how they were adapted for the pupils needs. For example height adjustable workingplaces, adapted bathrooms and a romm for the minds.

Efter Mariedalskolan åkte vi till Torpaskolan och besökte deras grundsärskola för åldrarna 13-16 år. Där har de träningskola och särskola. Vi tittade på lokalerna och fick se när några elever jobbade med matte.

After our tour on "Mariedalskolan" we went to "Torpaskolan" and visit theirs Special Unit School for the ages 13 to 16 years old. They have to diffrent types one of them is traningschool. We looked at the premises and had the oppertunity to se some pupils work with math

Efter lunch besökte vi Vänerskolan en av Sveriges 5 dövskolor. Vi träffade Lena och Malin som visade oss runt på skolan samt deras olika hjälpmedel som de använder sig av t.e.x. hörslinga i klassrummen. Efteråt följde Lena oss till ett av deras elevhem där eleverna kan bo om de bor långt ifrån skolan. Elevhemmen är öppna måndag till fredag.

After lunch we visit "Vänerskolan" one of the five schools for deafs in Sweden. We met Lena och Malin. They showed us around the school and the diffrent means they use for example induction loops in the classroom. After that Lena followed us to one of the dormitory they have for the pupils that lives far away from the school. The dormitory is open Mondays to Fridays.

Dag 3 i Vänersborg!

Publicerad 2014-03-26 20:40:02 i Allmänt

Idag har vi besökt flera olika verksamheter inom omsorg om funktionshindrade.
Dagen startade med att vi träffade Eva Peterson som gav oss information om hur LSS-lagen fungerar och hur Vänersborgs kommun erbjuder stöd utifrån denna lag.
 
Today we have been to several different support facilitys wïthin the supportsystem for people with disabilities.
We started our day by meeting with Eva Peterson who gave us information about the act concerning Support and Services for persons with certain functional impairments (LSS) and how Vänersborgs municipality offers support by this Act.
 
 
Dagen fortsatte med ett besök på en daglig verksamhet. Här fick våra gäster träffa de personer som tillverkade gosedjuren vi hade med oss till skolan vi besökte i Botswana.
 
We continued our day with a visit to a daily activity location. Our guests got to meet with the persons who made the toys we gave to the children in a school in Botswana.
 
 
 
Efter fösta studiebesöket åkte vi vidare till en servicebostad där Anna visade hur hennes lägenhet ser ut.
 
After our first visit we went to a service home were Anna showed us her apartment.
 
 
Efter lunch fortsatte studiebesöken till en gruppbostad där Lars visade oss sin lägenhet.
 
After lunch we visited a group home were Lars showed us his apartment.
 
 
Vi avslutade vår dag med en presentation av projektet och våra gäster till kommunfullmäktige.
 
We ended our day with a presentation of the project and our guests at city council.
 
 
Ytterligare en dag har kommit till ända och vi tackar alla vi träffat idag för deras gästfrihet och entusiasm!

Another day has come to an end and we want to thank everyone that we met today for their hospitality and entusiasm!
 

Dag 2 i Vänersborg!

Publicerad 2014-03-25 20:22:47 i Allmänt

Idag startade vi dagen på Vänersborgs museum tillsammans med Peter Johansson. Här fick vi en intressant genomgång av Vänersborgs historia kopplat till Botswana. Axel Erikssons fågelsamling från bland annat Botswana visade sig delvis vara ifrån området Chobe river, vilket är just det område våra vänner och därmed även vårt projekt utgår ifrån!
 
Today we started our day at Vänersborgs museum together with Peter Johansson. We got interesting information about the history of Vänersborg in relations to Botswana. Axel Erikssons birdcollection from Botswana, among other countries, turned out to be partly from the Chobe river area which is the same area our guests and also our project originates from.
 
 
 
 
Efter turen på muséet gick vi till kommunhuset och fick en rundtur av James, som även gav en genomgång av hur kommunens organisation ser ut.
 
After our tour at the museum we walked to the city hall and got a tour from James, who also gave a presentation about the municipal organisation.
 
 
 
Vi fick även träffa socialchef Juan Navas, som presenterade hur utvecklingen i Sverige har sett ut för personer med funktionsnedsättningar.
 
We also got to meet the Head of departments of social services, Juan Navas, who talked about the history and development among people who live with disabilities in Sweden,
 
 
Verksamhetschef Anne-Len Kriewitz avslutade vår dag med en genomgång om Sveriges skolsystem med inriktning mot skolgång för personer med funktionsnedsättningar.
 
The manager of the department children and youth, Anne-Len Kriewitz, concluded our day with a presentation about the schoolsystem in Sweden with a focus on education for people with special needs.
 
 
 
Dagarna går fort och i morgon är det dags för våra gäster att få en djupdykning i hur vi i Vänersborg arbetar för att ge stöd till personer som lever med funktionsnedsättningar.
 
Our days goes by fast and tomorrow our guests will get more information about how Vänersborg gives support to people who live with disabilities,
 
 
 

Representanter från Chobe i Vänersborg!

Publicerad 2014-03-24 17:30:00 i Allmänt

Nu har vi kommit till den del av projektet där våra projektvänner från Botswana kommit till Sverige för att få ta del av det som motsvarar det vi fick til oss när vi var i Botswana.
 
Idag startade vi deras vistelse här med att besöka kommunalrådet David Lega på stadshuset i Göteborg.
David Lega berättade om hur hans arbete och vardag samt historia sett ut i förhållande till sin funktionsnedsättning. En stor inspiratör som gav en mycket bra start på denna del av projektet!
 
We have gotten to that part of the project that our friends from the project has travelled to Sweden to see what corresponds with what we took part of when we were in Botswana.
We started our day with a visit to David Lega, commissioner city of Gothenburg. David Lega told us about his work, history and living in relations to his disability. A great inspirer that gave us a nice start to this part of the project!
 
 
 
 
 
Efter besöket hos David gick vi till Länsstyrelsen som gav oss en genomgång kring hur deras organisation ser ut.
 
After our visit with David we walked to the County administrative board. Representatives told us about their organisation.
 
 
 
 
När vi ätit lunch begav vi oss mot Vänersborg. Dagen avslutades med att våra gäster välkomnades av Kommunstyrelsens arbetsutskott.
 
After lunch we went to Vänersborg. Our day ended after our guests had been welcomed byThe executive board working committee.
 
 

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela