botswanavbg.blogg.se

Dag 12-13

Publicerad 2014-04-06 22:03:57 i Allmänt

Torsdagen tillbringade vi till fortsatt planering av projektet. Det som vi kommer att lägga fokus på under år två är bland annat:
- Påbörja en utbildning till assistenter som arbetar på skolan i Kachikau.
- Arbeta för en attitydförändring mot personer med funktionsnedsättningar.
- Fundera på hur varje invånare får reda vilka stöd de olika kommunerna erbjuder och hur detta då skulle kunna utvecklas.
 
On thursday we continued our planning of the project. What we are going to focus on in year two are among other things:
-Start an education for the caregivers that works in the school in Kachikau.
-Start to work towards a attitude change against people with disabilities.
-Start to figure out how every citizen gets knowledge about what kind of support each municipality offers.
 
Under fredagen träffade vi Göran Björling som berättade om Sveriges historia inom psykiatrivården.
 
On friday we met with Göran Björling who told us about the history of psychiatric care in Sweden.
 
Eftermiddagen tillbringade vi på kungajaktmuseet.
 
We spent the afternoon at the Royal hunt museum.
 
På kvällen hade vi en avslutningsmiddag där våra gäster fick se och lyssna på våra traditionella danser och musik, genom folkdanslaget Sundalsringen och musikgruppen Trollpacket.
Vi fick en trevlig kväll tillsammans och ser fram emot ett fortsatt samarbete i projektet år två!
 
At night we had an farewell dinner and our guests got to see and hear our traditionall dances and music through the folkdanceteam Sundalsringen and the musicgroup Trollpacket.
We got an pleasent evening together and we are looking forward to continuing our cooperation in year two!
 
 
 
Nu har våra vänner begett sig hemåt och det känns tomt, men förväntansfullt!
 
Now our guests has began their travel home and it feels empty, but we are full of expectaions!
 
 

Dag 10

Publicerad 2014-04-02 20:18:28 i Allmänt

Dagen har bestått av möten kring hur vi ska gå vidare med projektet.
Vi har även haft en presentation av projektet hos kommunstyrelsen.
 
Today we have been in meetings to talk about how we should continue our project.
We have also had an presentation of the project in the Executive Board Committee.
 
Idag avslutade vi dagen med ett besök på FUB´s aktivitet, café stjärnan.
 
Today we ended our day with a visit to the café star.
På café stjärnan kan ingen hålla sig från att dansa!
 
At the café star everyone dances!
 
 
 
 
 

Dag 9

Publicerad 2014-04-01 18:50:00 i Allmänt

Vår dag inledde Anneli med att berätta om hennes arbete kring diskriminering och jämställdhet kopplat till arbetsgivare.
 
Anneli started our day with information about discrimination and equality linked to employers responsibility.
 

Anne-Lie gav oss en presentation om hur Vänersborgs kommun arbetar med folkhälsa.
 
Anne-Lie gav us an presentation about how Vänersborg municipality works with public health.
 
 
Eftermiddagen startade med att vi träffade Johan, Rohini och Marie, som pratade om hur Vänersborgs kommun arbetar med våld i nära relationer.
 
In the afternoon we met Johan, Rohini and Marie who talked about domestic violence and how Vänersborg municipality gives support.
 
 
 
Vi avslutade dagen med ett besök i Trollhättan. Här fick vi träffa Monica som är en frivilligarbetare involverad i ett skyddat boende för kvinnor. Vi träffade även två poliser som gav oss information om barnahuset och hur de arbetar med utredning kring övergrepp mot barn.
 
We ended our day with a visit in Trollhättan. We got to meet Monica who is a volunteer involved in a sheltered housing for women. We also met two policemen who gave us information about "the childrens house" and how they work with investigation on child abuse.
 
 
 
 

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela