botswanavbg.blogg.se

Vänersborg i Botswana september 2018

Publicerad 2018-09-17 08:21:30 i Allmänt

Here you can see us presenting the Social Inclusion 2.0 project to the Chobe Community Council. It’s was an extremely interesting occasion.

Här kan du se oss presentera projektet Social Inclusion 2.0 för kommunstyrelsen i Chobe. Det var en riktigt intressant tillställning.

Vänersborg i Botswana sept 2018

Publicerad 2018-09-14 14:04:04 i Allmänt

On Monday we experienced something great. We were invited to a traditional Kgotla meeting to present our project Social Inclusion 2.0 in Kachikau. The word Kgotla often refers to the highest public meeting, community council or traditional law court in a village. This was also a time for dancing, poetry and traditional games.

I måndags var vi med om något fantastiskt. Vi blev inbjudna till ett traditionellt Kgotla möte i Kachikau för att presentera vårt projekt Social Inclusion 2.0. Kgotla mötet är ett av de högsta beslutande organen på kommunal nivå. Där får alla tala och stor hänsyn tas till deltagarnas tankar och idéer. Det var även ett tillfälle för dans, poesi och traditionella spel.

Vänersborg i Botswana sept 2018

Publicerad 2018-09-14 14:00:37 i Allmänt

Preparing for family night at the special unit at Kachikau primary school. A great turn up of staff and family, and a great opportunity to talk about our project.
Here you can see Erika, Lena and Ulli fixing snacks and drinks.

Vi förbereder oss för familjekväll på Kachikau grundskola för barn med särskilda behov. En fantastisk uppslutning av både personal och familj, samt ett bra tillfälle för oss att prata om projektet.
Här kan ni se Erika, Lena och Ulli förbereda tilltugg och dricka.

Vänersborg i Botswana sept 2018

Publicerad 2018-09-14 13:58:34 i Allmänt

Here we can see our photographer Joachim Nywall in action. His pictures will be a important part in our printing material and will also result in an exhibition.
Här kan vi se vår fotograf Joachim Nywall i farten. Hans bilder kommer bli ett viktigt underlag för vårt tryckta material, samt resultera i en utställning.

Vänersborg i Botswana sept 2018

Publicerad 2018-09-14 13:55:33 i Allmänt

Here we are meeting with an artist from Kasane who may become a new partner in the project. We hope that he will do a great job teaching sign language and painting at the school in Kachikau. He joined us there on Thursday.
Här träffar vi en ung konstnär från Kasane. Vi hoppas att hans roll i undervisning av teckenspråk och bild kommer att fungera bra. Han följde med oss dit på torsdag.

Vänersborg i Botswana sep 2018

Publicerad 2018-09-10 11:46:09 i Allmänt

We are showing the staff at Katchikau special unit a communication program that they can use within their education program.
Vi visar personalen i Katchikau ett bildkommunikationsprogram, som de kan använda i sin undervisning.

Vänersborg i Botswana sep 2018

Publicerad 2018-09-10 11:43:52 i Allmänt

Here we are doing a group exercise with fabric and a ball to strenghten the dynamic in our group of students. Här gör vi en samarbetsövning med ett stort tyg och en boll för att stärka elevgruppens sammanhållning.

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela